• 29 maja 2024

w Historia pomiarów i precyzyjnych narzędzi ręcznych Od egipskiego kubitu do nowoczesnych jednostek SI i profesjonalnych narzędzi pomiarowych, wszystkie one służyły temu samemu celowi. Mierzenie rzeczy było jednym z problemów ludzkości od samego początku.
Każdy z nas przynajmniej raz użył długości od kciuka do palca u nogi, aby zmierzyć i określić rozmiar. To pokazuje, że mierzenie rzeczy było codzienną potrzebą, która dotyczyła wszystkich, w tym naszych przodków. Ta nauka o pomiarach jest tym, co nazywamy metrologią, której nowoczesna wersja wywodzi się z polityki rewolucji francuskiej, gdzie po raz pierwszy wprowadzono standaryzację jednostek.

Świat Starożytny

W związku z rozwojem rolnictwa ludzie zaczęli poszukiwać rozwiązania pozwalającego obliczyć rozmieszczenie upraw i ilość pożywienia. Już 6000 lat p.n.e., kiedy ludzkość przeszła od grup koczowniczych do ustabilizowanych osad rolniczych, konieczne było posiadanie wzorca pomiarowego, który pozwoliłby zarządzać wzrostem populacji i stawić czoła głodowi.

Wiele lat później, około 2900 r. p.n.e., podstawa wszystkich systemów metrycznych Chin i świata starożytnego, została pomyślana jako system miar tuż przed pojawieniem się pisma klinowego w Mezopotamii.

W historii pomiarów i precyzyjnych narzędzi ręcznych, to było w 1875 roku, kiedy naukowcy odkryli, że potrzebują międzynarodowo uzgodnionych standardów pomiarowych w konwencji metrycznej. Jednak na całym świecie istniały różne systemy pomiarowe, które ulegały transformacji w wyniku akulturacji i handlu.

Egipski kubit i rzymska mila

Kubit egipski był starożytną jednostką opartą na długości przedramienia, około 43 do 53 cm, która była oparta na panującym faraonie. Mierzyli oni również poziom powodzi Nilu w 3000 r. p.n.e. za pomocą kubitu królewskiego, który wynosił 6 łokci i 1 palmę.

Ponieważ jedną milę uważamy za 1,609 kilometra, mila rzymska składała się z tysiąca kroków po dwa kroki każdy. Podczas marszu armii żołnierze wbijali patyki w ziemię po każdym 1000 kroków, aby zaznaczyć 1 milę, która mogła być mierzona inaczej w zależności od warunków pogodowych i kondycji fizycznej żołnierzy.

Related Article : historia narzędzi ręcznych

Średniowieczna metryka

Jak wspomniano wcześniej, przez Historię Miar i Precyzyjnych Narzędzi Ręcznych, pomiar używany w Imperium Rzymskim był używany przez długi okres czasu. Jednak po upadku Imperium, definicje pomiarów zaczęły się zmieniać aż doXVIII

wieku, gdzie były one zupełnie inne w każdym kraju, a nawet regionach tego samego kraju.

Wraz z rewolucją francuską nadszedł czas na nowy standard systemu miar, który przyniósł wprowadzenie systemu metrycznego. 10 grudnia 1799 roku system metryczny został oficjalnie przyjęty we Francji. Ostatecznie, wszystkie inne kraje również przyjęły ten system.

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI Units)

Aby zapewnić praktyczny system miar na całym świecie, w 1960 roku przyjęto Système International d'Unités (SI Units), w którym siedem jednostek podstawowych SI to: metry, kilogramy, sekundy, ampery, kelwiny, krety i kandele. Metry stały się podstawową jednostką miary długości.

ronix

Nowoczesne narzędzia pomiarowe

W dzisiejszych czasach używamy precyzyjnych narzędzi ręcznych do mierzenia długości, temperatury itp. Lub do wyrównywania powierzchni w celach budowlanych. Od suwmiarek i mikrometrów, które dają najdokładniejsze dane na temat odległości między dwoma stronami czegoś, do zwykłych linij i taśm mierniczych, które mogą pokazać długość każdego normalnego obiektu wokół ciebie, wszystkie one spełniają ten sam cel. Być może najnowocześniejszym narzędziem do pomiaru długości jest dalmierz laserowy. W celu dokładnego określenia odległości obiektu bez kontaktu, dalmierz laserowy wysyła impuls światła laserowego do celu i mierzy czas potrzebny na odbicie z powrotem, co daje dokładną odległość poprzez pomnożenie prędkości przez spędzony czas.

Inną najnowszą technologią do pomiarów i precyzji jest poziomica laserowa. W budownictwie i geodezji to narzędzie kontrolne wykorzystuje obracający się projektor wiązki laserowej, który może być przymocowany do statywu. Lasery samopoziomujące automatycznie odnajdują i utrzymują poziom w określonym zakresie i dają Ci odniesienie do linii prostej wzdłuż dowolnej powierzchni. Ręczną wersją tego elektronarzędzia

jest inklinometr pęcherzykowy, który może określić, jak strome jest dane nachylenie.

Historia ręcznych narzędzi pomiarowych i precyzyjnych

Top